Podobno z Funduszy Europejskich można uzyskać środki na zasadzenie lasu. Czy rzeczywiście są takie dofinansowania?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

O Programie
Dostępnych (12) wiadomości ze wszystkich kategorii

giełda pomysłówGiełda pomysłów - kliknij

 

Aktualności

Podręcznik Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Data publikacji: 06.07.2017 | Kategoria: O Programie

Rewitalizacja (zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Kwestie związane z rewitalizacją i kształtowaniem ładu przestrzennego są niezwykle istotne dla województwa łódzkiego. W regionie znajdują się zarówno tereny poprzemysłowe, jak i zaniedbane struktury śródmiejskie dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) wskazano, że rewitalizacja ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, co będzie miało wpływ na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich.

O sposobach wspierania projektów rewitalizacyjnych można się dowiedzieć więcej z rozdziału SZOOP RPO WŁ: "IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji".

Aktualności

 
 

 
Data publikacji: 24.03.2016 | Kategoria: O Programie

Dowiedz się jak działa program, jakie instytucje go realizują. Dowiedz się, jakie są inne możliwości dotowania projektów poza dotacjami bezpośrednimi. Dowiedz się jakie projekty są realizowane w regionie i jakie są ich efekty. Doszkalaj się ze sposobów wdrażania i rozliczania projektów na szkoleniach i konferencjach. Dowiedz się, jak promujemy fundusz i weź udział w konkursach i wydarzeniach.

 

Data publikacji: 28.01.2015 | Kategoria: O Programie

W tym dziale znajdziesz poradniki oraz publikacje. Jeśli szukasz wzorów dokumentów to zobacz wzory dokumentów.

Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2,2 mld euro
 1. Nowoczesna gospodarkaNowoczesna gospodarka
 2. InnowacyjnośćInnowacyjność
 3. Technologia informacyjno-komunikacyjnaTechnologia informacyjno-komunikacyjna
 4. Przedsiębiorczość i konkurencyjnośćPrzedsiębiorczość i konkurencyjność
 5. Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjnaOdnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 6. ŚrodowiskoŚrodowisko
 7. TransportTransport
 8. RewitalizacjaRewitalizacja
 9. EdukacjaEdukacja
 10. ZdrowieZdrowie
 11. Rynek PracyRynek Pracy
 12. Zatrudnienie i włączenie społeczneZatrudnienie i włączenie społeczne
Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

moduł z kontaktami

Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

Na tej stronie możesz sprawdzić, w jakie szkolenia dotyczące Funduszy Europejskich i realizacji projektu są obecnie organizowane w regionie i jak i kiedy można z nich skorzystać. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami związanymi z podnoszeniem kompetencji zawodowych przejdź do strony poświęconej szkoleniom i konferencjom.

 
Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

Top