Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Data publikacji: 19.12.2017 r.

18 grudnia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach działania VIII.1 Wspracie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzedy pracy.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Top