Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach KOP - Kształcenie zawodowe

Data publikacji: 23.11.2017 r.

Top