Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 04.10.2017 r.

3 października 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o zmianie regulaminu konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Top