Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Data publikacji: 24.08.2017 r.

23 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o konkursie, wraz z pełną listą załączników dostępne jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Top