Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 31.08.2016 r.

 


Publikujemy listę 21 projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów325.6 KB

[/item][item title="Skład KOP powołanej w ramach konkursu"]

Przekazujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfSkład KOP227.3 KB

[/item][item title="Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej"]

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków232.86 KB

[/item][item title="Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu"]

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z działania VII.3 infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej od 14 listopada 2016 r. do 1 marca 2017 r.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym 480.73 KB

[/item][item title="Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego"]

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż wydłuża termin zakończenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 06 marca 2017 r.

[/item][/accordion]

 


Ogłaszamy Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projeków z Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16).

Status naboru


Top