Szkolenia i konferencje

Roczny Plan Szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 jest roboczym dokumentem określającym rodzaje szkoleń planowanych na 2017 r. przez Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie:

Dostępnych (243) Szkoleń ze wszystkich kategorii


13.04.2016 | kategorie: Szkolenia i konferencje | RPLD090101IP0110001/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


06.04.2016 | kategorie: Szkolenia i konferencje | RPLD090101IP0110001/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Strona 14 z 25

Top