Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Pabianice - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 09.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” złożony przez Miasto Pabianice uzyskał pozytywną ocenę formalną.


Top