Aktualizacja podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji.

Przedstawiamy najnowszą wersję Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji

pdfPodręcznik7.64 MB


Top