SLIDER

SLIDER (11)

W ciągu 2017 zorganizowaliśmy dla Państwa szereg szkoleń. Miały one na celu pomóc wnioskodawcom w skutecznym ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a realizującym projekty w sprawnej realizacji przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że spełniły Państwa oczekiwania.

Podobnie jak to miało miejsce w połowie tego roku Departament Polityki Regionalnej – Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich udostępnia Państwu materiały szkoleniowe zarówno z pierwszego jak i drugiego półrocza 2017 r.

 

Organizator spotkań

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

8 grudnia 2017 roku w EC-1 w Łodzi odbyło się Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą". Przekazaliśmy uczestnikom dużą dawkę wiedzy o Funduszach Europejskich, poszerzając ją o zagadnienia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przedstawiliśmy beneficjentów, którzy odnieśli sukces i swoim przykładem pokazywali, że można.

Poniżej publikujemy listę prezentacji użytych podczas seminarium, jeśli chcesz z nich skorzystać wystarczy pobrać.

 

 

Informacje o webinarium

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane”

Webinarium odbyło się w 23 listopada br. w godz. 10:00-11:30 i dostępne jest na kanale Youtube „Zmieniamy  Łódzkie” dokładny adres https://www.youtube.com/watch?v=ip3E36kgFwU

W trakcie webinarium istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Webinarium poprowadziły:

 • Dr Andrzela Gawrońska-Baran
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznychw dużej instytucji sektora finansów publicznych.
 • Anna Łukaszewska — radca prawny
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku prawo. Od 1994 r. prowadzi własną Kancelarię, której jednym z głównych obszarów działania jest prawo budowlane i prawo mieszkaniowe. Ceniony wykładowca w zakresie prawa budowlanego, umów w budownictwie i prawa autorskiego, dotyczących projektów architektonicznych dla Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa i dla Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. Prowadzi cyklicznie wykłady i spotkania seminaryjne dla Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, prawa meldunkowego, umów związanych z zarządzaniem nieruchomościami (w tym na roboty budowlane).

Dla kogo?

Webinarium skierowane jest głównie do beneficjentów RPO WŁ.

Program webinarium

 • Opis kryteriów oceny ofert według dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.
 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, czyli rachunek kosztów cyklu życia.
 • Kryteria „powszechne” - termin gwarancji i rękojmi oraz termin płatności.
 • Kryterium termin realizacji zamówienia - „pułapki” i zabezpieczenie interesów zamawiającego.
 • Kryterium „personelu” wyznaczonego do realizacji zamówienia na roboty budowlane jako kryterium jakościowe - przykłady praktyki i orzecznictwa KIO.
 • Realizacja robót budowlanych bez udziału podwykonawców jako kryterium oceny ofert - ocena dopuszczalności w świetle stanowiska UZP i orzecznictwa KIO.
 • Przykłady społecznych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane.
                                             

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Organizator spotkania

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!
- nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!
- limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!
- do rozdysponowania czeka 20 mln złotych!
Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na naszej stronie internetowej lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września weszła w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

Sprawdź listę projektów w których możesz uzyskać dofinansowanie na miejsce opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (opieka w żłobku/ klubie dziecięcym / u dziennego opiekuna lub niani).

pdfLista utorzonych żłobków340.75 KB

wtorek, 26 wrzesień 2017 06:00

Łódzkie na zdrowie!

ŁÓDZKIE NA ZDROWIE!

Nie mogłeś dotrzeć na nasze wydarzenie?

A może tak bardzo zaciekawiły Cię poruszane tematy, że chciałbyś do nich wrócić?

Poniżej, w formie załączników do pobrania, publikujemy pełną listę prezentacji użytych podczas seminarium.

 

 

piątek, 22 wrzesień 2017 05:21

Aplikacja rpo.lodzkie.pl

 

Aplikacja „rpo.lodzkie.pl" pomoże w odnalezieniu funduszy europejskich, które są dostępne w ramach dotacji przyznawanych w województwie łódzkim dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. Po wyborze kilku odpowiedzi na pytania aplikacji, użytkownik otrzymuje informacje nt. dostępnych ścieżek uzyskania dofinansowania swojego projektu. Ma również możliwość dokonania subskrypcji na wiadomości dotyczące konkursów o dtacje oraz szkoleń na ich temat. Aplikacja jest dostępna za darmo dla każdego, kto jest zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich na obszarze województwa łódzkiego.

Polecamy! Pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne.

czwartek, 07 kwiecień 2016 12:42

Otwieramy się na Fundusze!


Top