Podręcznik beneficjenta w zakresie aplikacji SL2014

04.05.2017

 "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014

Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność
  • harmonogramów finansowych
  • uczestników projektów
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika dotyczą:

  • Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany dotyczące Bazy Personelu.

W celu ułatwienia beneficjentom zaznajomienia się ze zmianami wprowadzonymi przez IZ RPO WŁ, zostały zamieszczone dwie wersje podręcznika - wersja ostateczna w formacie pdf i wersja robocza w trybie rejestruj zmiany w formcie docx

pdfPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.87.45 MB

docxPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.89.05 MB


Top